Avanersuup AtuarfiaTikilluarit Avanersuup Atuarfiata nittartagaanut /                 
Velkommen til Avanersuaq Skolen /
Welcome to the School of Avanersuaq (Qaanaaq/Thule) Greenland

 


08. maj 2016Startside
Atuarfik/Skole
Atorfiit/Job
Sulisut/ansatte
Evap Atuarfia
Qeqertat Atuarfia
Piitaaqqap Atuarfia
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
Mini hal
Museum
Web-links

SKOLEPORTEN


AVANERSUUP
LÆRERINTRA

ATUALILIIV'


BLOGS
Takuukqaanaaq
Takuuk!

 Avanersuup Atuarfia

Avanersuup AtuarfiaFacebook

 Avanersuup Atuarfia

Markedsfør din side 


Inatsisit Atuarfik pillugu
 - Nr. 15, 3. marts 2012
Lovgivning om skolen
- Nr. 15, 3. marts 2012


Lærerplan for ældstetrinnet
Kalaallisut
Dansk


Lærerplan for mellemtrinnet
Kalaallisut
Dansk


Lærerplan for yngstetrinnet
Kalaallisut
Dansk


Karakterskala
Kalaallisut
Dansk


Anguasakka / Vidnesbyrd
Kalaallisut
Dansk


Atuarfitsialak
Kalaallisut
Dansk


Om Atuarfitsialak
Kalaallisut
Dansk


Metoder og Værktøjer
Kalaallisut
Dansk


Skolebestyrelseshåndbog
Kalaallisut
Dansk

Inerisaavik logo
Inerisaavik


IMAK, Kattuffik.
Fagforening
 


KANUKOKA
 


Qaasuitsup Kommunia
Stor kommune

 


Ordbog - Dictionery

 

Nittartagaliortoq
Webmaster
Dan D. Normann
d
ano@qaasuitsup.gl
+299 97 28 17

 

 

Uku atorpavut:
Vi bruger:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atuartut qimusserarnerat / Hundeslædevæddeløb/Polarhusky
29.04.16 - DDN

Ukioq manna atuartut qimusserarnerani qimussit arfinillit sukkanniupput. Sukkanniuffiat 10km missaaniippoq. Ukiut siulii sanilliullugit aputeqarnerujussuuvoq. Sisamanik qimmeqarlutik sukkanniupput. Marlukkaarlutik. Piffissaq atorneqartut 40minutsit missaaniipput.
Nr.1: Utuuniaq Simigaq 10.kl, Hvidtfeldt Duneq 4.kl
Nr.2: Josef Petersen 8.kl & Avatannguaq Alataq 3.kl
Nr.3: Jess-Egon Nielsen 9.kl & Rasmus Ôdâq 2.kl
Nr.4: Isamu Oshima 9.kl & David Jensen 4.kl
Nr.5:Kaaleeraq K'ujaukitsoq 10.kl & Maja Henson 6.kl
Nr.6: William Petersen 9.kl & Asta Alataq 5.kl

  I elevernes hundeslæddevæddeløb i år var der 6 til konkurrencen. Distancen var omkring 10km. Forhold til forrige år har vi i år masser af sne. De havde 4 hunde og hvor de var to elever på slæden. Deres køretur var omkring 40minutter.

This year, students polarhusky compitition was with 6 dogsleds. The distance was about 10km or 6,2 miles. This year we did have a lots of snow, than the other years. They only have four dogs on the slegds. The trip was about 40 minutes.  

Ilinniartitsisussarsiorpugut / Vi søger lærere
28.04.16 - DDN

Avanersuup Atuarfiani ilinniartitsisoorusullutit eqqarsartarpit, taava periarfissaq takkuppoq 1. august 2016. Atuarfik 100-t qaangilaarlugit atuartoqarpoq. Qinnuteqarfissaq immersuiffissaq immersoriarlugu nassiukkiuk. Apeqqutissaqaruvit, soqutiginnikkuvillu una toorsinnaavat.

  Har du tænkt på at at være lærer i den nordligste by i Grønland fra 1.august, så er tiden til at søge til vores dejlige skole. Der er lidt over 100 elever på skolen. Der er nogle udfyldningspapir som du kan udfylde. Hvis du har spørgsmål kan du se vores informationsfolder. Se denne side.

Do you want to be at teacher in the northern-most town i Greenland, now is the time make your cv. Our school has about 100 students. There is some papirs you can fill to make your application, there are also some informations on this page.

Assiliisartoq saqqummersitsisoq
21.03.16 - DDN

Assiliisartoq Finlandimiit Tiina Itkonen assilisaminit atuarfiup silataani saqqummersitsivoq alutorineqarluartumik. Assilisai Avanersuarmi nunarfiinilu assilisaapput. Assit tunniunneqartut nunarsuarmi illoqarfinni angisuuni saqqummersitaanikuupput, massakkullu illoqarfitsinni nivinngarneqarlutik. Qujanaq assinut Tiina.

Fotograf Tiina Itkonen fra Finland havde en udstilling udenfor skolen, der var mange for at se de store billeder. Billederne er taget fra området samt fra bygderne. Disse billeder har været i udstilling i de store byer i verden, nu er de så kommet tilbage, hvor de nu udstilles i forskellig bygninger i byen samt bygderne. Mange tak for billederne Tiina.

Photographer Tiina Itkonen from Finland had an exhibition outside of our school, there were many to see the big pictures. The pictures are from the area and from the settlements. These images have been in exhibition in major cities in the world, now they have come back to where they are now displayed in different buildings in the city and villages. Many thanks for the pictures Tiina.

Atuartut TAB-mut suliffimmik misiliinerat
30.03.16 - DDN
Angajullerniit atuartut 8.-10.klassit arfinillit suliffimmik misiliiartorput Pituffimmut. Ilinniartitsisut marluk peqatigalugit. Suliffinnik misiliinermi iluatitsilluarpoq. Atuartut nuannisarsimallutik oqaatigivaat. Ullut tamaasalu misigisaqarsimallutik. Greenland Contractors, Thule Air Force, DLO, Air Greenland-imut qujanarujussuaq piviusunngortikkassiuk. 

Ældstetrinnets elever fra 8.-10.klasse, 6 stk var på erhvervspraktik i Thule Air Basen, der var der 2 lærer med som vejleder/støtte. Deres erhvervspraktik gik rigtig godt, hvor eleverne har lært meget og har været en oplevelse. Hverdag var der nye forskellige oplevelser. Vi ville gerne sige tusind tak til Greenland Contractors, US Air Force, DLO, Air Greenland for at kunne gøre det til virkeligt.

The students from 8th to 10th grade, 6 students was on traineeship at TAB with 2 teachers as mentor/support. Their work experience went very well. Everyday there were new different experiences. We would like to say thank you to: Greenland Contractors, US Air Force, DLO, Air Greenland to make it real.

Sap.ak. Qallunaatoorneq / Dansk ugen
14.03.16 - DDN

Sapaatip akunnera atuartut tamarmik Qallunaatut sammisaqarput. Ullaakkut 8.00 - 12.45 tungaanut. Assigiinngitsunik qallunaatoornermik sammisaqarput. Qallunaatoortarneq pitsanngorsarniarlugu ukiut tamaasa piareersartalernikuuvarput. Qallunaatut oqalunniartarneq allanniartarnerlu atuartunit unammillernartarmat.

  Alle elever har Dansk hele ugen. Hvor eleverne møder 8.00 til 12.45. Der har de forskellige emner som de arbejder med. Begrundelsen for at vi har en hel uge med Dansk er at vi ville fremme elevernes kunne i Dansk, der er det både sprogligt og skriftligt. Det kan jo også være svært at bruge Dansk når man ikke bruger det i hverdagen.

This week has all the students Danish. They meet at 8am to 12.45pm. They have different subject that they work with. The reason that we have Danish week is that we want to have the student be better to the speak the language and writting it. It is also different to use Danish if you dont used it everyday.

 

Atualernissaminnut allatsittut/Indskrivning til 1.klasse/1.th class assigtment
10.03.16 - DDN
Atualertussat ukioq manna allassimasut 15-iupput.  

  I år som skal til at være 1.klasse skal til at være 15 elever.

This year, the 1th class is going to be 15 student.

GC atuartunut saqqummiinerat
 

03.03.16 - DDN
Pituffimmiit suliffeqarfik GC=Greenland Contractors-imiit Margrethe aamma Kim Mikkelsen DLO-miit saqqummiipput, tassani aamma sakkutuut arnat marluk sakkutuujunertik oqaluttuarivaat. Pituffimmi suliffissatut praktikkerfissatut suut periarfissaanersut annertunerusumik saqqummiunneqarput.  

  Vi fik besøg fra Thule Air Basen, fra GC, Greenland Contractors, Margrethe som er studievejleder i mange år. Der var også Kim Mikkelsen med 2 damesoldater. Der blev fortalt mere om praktik muligheder på TAB.

We got some visitors from Thule Air Base and from GC also called Greenland Contractors, Margrethe how is student guide for many years. DLO Kim Mikkelsen and 2 lady soldiers. They have a presentation of the soldier life and the opportunities in TAB. 

Atuarfik pillugu isumasioqatigiinneq
20-24.02.16 - DDN

Atuarfiup pisortai Kalaallit Nunaanni, Ilulissani Atuarfik pillugu isumasioqatigiittoqarpoq. Tassani EVA undersøgelse pillugu eqqartorneqangaatsiarpoq. Atuarfinni angusat saqqummiunneqarput. Anguniagassat ersarissarneqarput. Atuarfitsialaap nalilersorneqarpoq, qanoq ingerlasimaneranik. Qanoq atuartut angusarissaarnissaanut isumasiortoqarlunilu.

Alle skoleleder fra Grønland mødtes i Ilulissat omkring evaluering af skolen. Der blev der diskuteres meget om EVA undersøgelsen. Der blev fremlagt af skolernes resultater og evalueringer af Den gode skole. Hvordan kan elevers resultater blive bedre, hvad kan man gøre bedre.

There was a meeting in Ilulissat with all principals in Greenland. The main subject was about the evaluation of the school. You can read about EVA evaluation. The schools result and evaluations about the Good School. How can we increase the students result what can we do better.     

Anaalerineq/Fastelavn/Carnival(Pinata)
06.02.16 - DDN


Atuartut tamarmik anaaleriffissiorput. Ukioq manna timersortarfeeqqami anaaleripput. Nukarliit - Akulliit - Angajulliillu immikkoorlutik qattarsuit anaalerpaat. Amerlanerit atisalersorsimallutik anaaleriartorput. Angajoqqaarpassuit aamma isiginnaariartut amerlaqaat. 

  Så har eleverne haft fastelavn. Her i år holdt vi fastelavn i minihallen. Yngstetrin - Mellemtrin - Ældstetrin slog tønden med masser af godter. Der var rigtig mange elever med kostume på så det var godt. Der var mange tilskuer blandt forældre.

The students had kind of a carnival/pinata, a Danish tradition. This years carnival was inside the school gym. The youngest - the middel and the eldest student had there own pinata with sweets. The most of the students had costume, so its was good. Lots of the parents was with there kids.

Sapaatip akunnera kulturisiorfik / Emneuge Kultur
18.01.16 - DDN

Ukioq manna Avanersuup Atuarfia sapaatip akunnera atuartut tamarmik kultur pillugu sammisaqartussaapput. Tassani assigiinngitsunik atuartut qiningassaqassapput, suna sammerusunnerlussuk. Naggataatigut unnuk kulturisiorfimmi saqqummiisoqartussaassooq arfininngornikkut 23. januar 2016, nalunaaqutaq 19.00 - 21.00 tungaanut.

  I år der der emneuge om kultur i Avanersuup skolen. Der skal eleverne vælge hvad de gerne vil have af emne for hele ugen. Derfra skal der være fremlæggelse om lørdagen hvor der er Kulturnat den 23. januar 2016, klokken 19.00 - 21.00.

This year our school is going to have subject about culture, all the week. The students is going to choose which project they want to have and they going to show their projects on the Culture night on 23th of January.  From the 7pm to 9pm.

ilinniartitsisunngornianut qujanaq
06.01.16 - 17.02.16 - DDN

Nuummiit ilinniartitsisunngorniat ukioq manna sisamaapput. Qaammat sinnilaarlugu maani Avanersuup Atuarfiani ilinniartitsisunngorniarnerminni misileerusussimammata qujavugut. Atuartut pissarsiaqangaatsiarput, nuannisarlutillu. Neriuuppugut ilinniarnersi ingerlalluarumaarissi. Praktikkertut: Ina Jensen, Paninnguaq Jensen, Kirstine Kreutzmann aamma Nukaaraq Larsen.

Der var 4 lærerstuderende fra Nuuk som havde praktik her i Avanersuup Atuarfia. Vi ville gerne sige tusind tak, eleverne lærte en del og har haft det godt. Vi håber at I ville have en forsat god studie. Det var Ina Jensen, Paninnguaq Jensen, Kirstine Kreutzmann og Nukaaraq Larsen.

We had four teacher students from Nuuk for a internship here in Avanersuup Atuarfia. We want to say thank you, the pupils/students learn a lot and had a nice time with you. We wish you the best for your studies. Ina Jensen, Paninnguaq Jensen, Kirstine Kreutzmann and Nukaaraq Larsen.

GUX pillugu saqqummiineq
05.01.16 - DDN

Aasianni Avannaani ilinniarnertuunngorniartoq, Puto Kivioq ukioq naggataalertoq, angajullernut 8-10.klassinut saqqummiivoq.

GUX elev fra Aasiaat, Puto Kivioq 3.g holdt hun foredrag om studielivet for ældstetrinnet 8.-10.klasse.

College student from Aasiaat, Puto Kivioq had a presentation about the study life to the 8th-10th grades.

Juullerpaluttunik sammisaqarneq
Atuartut juullerpaluttunik tuniniaanissaminnut katersiniarput.

Der var indsamling  var julebazar

We had Christmas basar.

Pitsaaliuisumit pulaarneqarneq
10.11.15 - DDN

Pitsaaliuisoq Ane Qujaukitsoq atuartunut saqqumiivoq, aanngajaarniutit sunniutaat timermut. Atuartut soqutiginnillutik malinnaapput. Apeqqutissaminni aperilaartarlutillu.

Forbyggelseskonsulent Ane Qujaukitsoq fremlage omkring forskellige rusmidlernes bevirkninger til kroppen. Eleverne var meget interesseret i emnerne. Så der blev også spurgt en masser om det.

Protection Consultant Ane Qujaukitsoq shows the students about different drugs side effects to the body. The student was very interest with the subjects. They had a lot of questions.

Sap.ak. Kitsineq / Matematik ugen
26.-30.10.15 - DDN

Atuartut tamarmik sapaatip akunnera ullut tamaasa kisitsinermi sammisaqarput. 1-10.klasse, suleqateqarlutik saqqumiussassaminnik sammisaqarput. Ukioq manna qulequtaq anneq unaavoq: Illoqarfiga.
Nukarliit - Akulliit - Angajulliillu suliarpassuarminnik saqqummiussipput tallimanngornermi. Angajoqqaat ilaqutaasullu alakkaalluartput.

 

Avanersuup Atuarfia ukiut 60
24.10.15 - DDN
Avanersuup Atuarfia 1955 - 2015 ukiut 60-it ullorsiortinneqarnerani atuartut arfininngornikkut atuarput. Seqinniarneq iluatsillugu Avanersuup Atuarfiata ullorsiortinneqarpoq. Atuartut sinniisaat (Elevråd) aaqqisssuussipput pinnguaatinik assigiinngitsunik. Atuartut Yatzy poortugaaqqanik eqqugassartalinnik sammisaqarput. Qitillutillu saniutilerlutik, titartaatitsillutik. Nereqatigiippput aggukkianik (Qilalukkap neqaanik taavalu mattaavanik). Naggataatigut kaagituullutik.

Avanersuup skolen 1955 - 2015 fyldte 60 år. I den anledning havde eleverne lørdagsundervisning, pga. solfarvel. Der havde elevrådet arrangeret forskellige aktiviteter til eleverne. Det var populært med yatzy spil, hvor man kan vinde små gaver. Der var også kostedans, tegnekonkurrence. Der var fællesspisning med Aggukkiat (lokal ret) og kager til sidst.

This year is our school Avanersuup Atuarfia 60 years old. 

 

Seqinermik inuulluaqqusineq
24.10.15 - DDN

Ukioq manna ileqqutut seqininnguarput 24.oktober 2015 inuulluaqquvarput, takoqqissallutigullu 17.februar 2016. Arfininngornikkut atuartoqarpoq 10:00-14:30. Assigiinngitsunik sammisassaqartoqarpoq.  Qulisimammat takunngitsoorparput seqineq. Ileqquliussatut ilinniartitsisoq nutaaq oqalugiartineqarpoq Annette Gastrup. Taallannguamik atuffassivoq.

Som tradition havde vi sol farvel, i år var det en lørdag den 24.oktober 2015 vil så solen igen den 17.februar 2016. Der var undervisningen fra 10:00 - 14:30. Der var forskellige aktiviteter. Der var desværre overskyet, men fik sunget 2 sange og taler. Der holdt Annette Gastrup en tale samt læst en digt til sol farvel.

As tradition we are saying goodbye to our Sun for this year, on 24th of october 2015. Will be back on 17th of february 2016.

Qarasaasiat TAB-miit
24.10.15 - DDN
Pituffimmiit qarasaasianik atuartunut tunissuteqarput. Tassani DLO Kim M.Mikkelsen attaveqaavoq. Atuartut kissaataat tunngavigalugit Operation Julemand taavalu Pituffimmi sulisut ajunngitsumik siuarsaasinnaasunik suliaqarnerminni una piviusunngortissimavaat. Avanersuup Atuarfia atuartunut qarasaasiat 15-it tunniunneqarput. Angallattakkat qarasaasianik. Tunissutinut qujanarujussuaq!

Skolen fik computer gaver fra TAB. Der er DLO Kim M. Mikkelsen tovholder for denne projekt. De har fået eleverne til at lave en ønskeliste over hvad man gerne vil have til skolen. Så har Operation Julemand samt arbejder i Thule Air Basen indsamlet til gode formål som denne projekt. Der er blevet givet 15 stationære computere og bærbare computere. Vi siger tusind tak for gaverne!

The school got new computers from TAB. DLO Kim M. Mikkelsen was the coordinator of the project. They have make the students to make a wishing list of that they want for the school. Then the Operation Julemand/Santa Claus had working on in Thule Air Base to make this happen. They give the school 15 new computers with stationery and laptops. Thank you very much! :-)

Pinngortitalerineq
12.08.15 - 14.08.15

Atuartut atualeraangata sapaatip akunnera siulleq, Pinngortitamut tunngasumik sammisaqartarput. Sissami uumasunik, immap naasuanik katersinerit, uilortarnerit, kanajuaqqanik misissuinerit. Naasut katersorneri, atiilu ilinniarlugit.

Som tradition nu, starter vi med Naturfag tværs af alle klasser. Der tager vi ned til stranden for at samle små fisk, tang, muslinger og ulke. Der samler vi også blomsterne og finder ud af hvad de hedder.


Atuartut arpannerat
11.08.15

Atuartut arpannerat, Qaanaaq nillertikkiartupallattarmat, atuartut arpattarnerat pivusinaartumik aallartittalernikuuvarput. Ukioq manna arsaattarfimmi, iliveqarfiup qulaaniittumik atuartut arpapput.

Skoleløb, vi har begyndt at have tradition for at holde skoleløbet meget tidligt. Det er fordi det bliver hurtig koldt. Her i år har eleverne løbet i fodboldbane, som lægger ovenfor kirkegården.

 

Atualeqqaartut
10.08.15

Avanersuup Atuarfiani atualeqqaartut ukioq manna 12-upput. Kusanartunik niviarsiarartai arnatooqarput taavalu nukappiarartai nanoqarlutik. Ilinniartitsisui Mina-Marie Andersen, tikeqqammertoq Nuummiit taavalu Dorthe Petersen ukiorpassuarni maani ilinniartitsisuusoq.

I Avanersuup skolen var første klasserne i år 12 elever. De havde rigtige flotte nordgrønlandske nationaldragt på. Pigerne har Arnatuut lange kamikker og drengene med isbjørnebukser samt kamikker. Klasselærer Mina-Marie som lige er kommet fra Nuuk og Dorthe Petersen som har været lærer på skolen i mange år.

Avanersuup Atuarfia


Avanersuup Atuarfia 
B-450,
Postboks 96 
Qaanaaq 
Tel: +299 97 28 18 / +299 97 28 17 / +299 97 28 35
Fax: +299 97 12 90 
Skoleinspektør: Dan D. Normann
Email: avaatu@greennet.gl / dano@qaasuitsup.gl

Normering / antal pladser: 121 
Målgruppe: 1. til 10. klasse 
Hjemmeside: http://www.avanersuupatuarfia.gl 
Skolekode: 891701

 


Piitaaaqqap Atuarfia 
3970 Savissivik (post pituffik) 
B-553
Skoleleder: Fast vikar Ole Kristensen

Tel: 974533 Fax: 974515 
Email: savatu@greennet.gl

Normering / antal pladser: 8
Målgruppe: 1. til 7. klasse
 
Skolekode: 891702

 


Qeqertat Atuarfiat 
3971 Qeqertat 
B-
Skoleleder: Amalie Jerimiassen

Tel: +881651437778
E-mail: avaatu@greennet.gl

Normering / antal pladser: 8
Målgruppe: 1. til 7. klasse
 
Skolekode: 891704


Evap Atuarfia 
3971 Siorapaluk 
B-660
Skoleleder: Lone Abildgaard

Tel: 975733 Fax: 975734 
Email: sioatu@greennet.gl

Normering / antal pladser: 8
Målgruppe: 1. til 7. klasse 
Skolekode: 891705

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avanersuarmi inoqassusaat/
Befolkningstal /
Population

- Qaanaaq    635
- Siorapaluk   47
- Qeqertat      26
- Savissivik    62
=============
                    770
Kilde: Grønlands statistik 2014

Qaanaaq
Google Earth

 


Qaanaaq


Avanersuup Atuarfia; Atuarfik/Skole/School (Old picture)


Silassaq ullumi / Vejret i dag / Weather today
<![CDATA[Alakkaasut sumiiffii / Besøgendes lokaliteter
Locations of visitors to this page  

 

 

 

Avanersuup Atuarfia / P.O. Box 96 / 3971 Qaanaaq / Kalaallit Nunaat / Telefon (+299) 972818 / Fax (+299) 971290
Avanersuup Atuarfia © 2008-2013 www.avanersuupatuarfia.gl
email: avaatu@greennet.gl


Hit Counter Pulaartut amerlassusii / Antal besøgende / Numbers of visitors